Gromadzka Rada Narodowa w Bobrownikach Małych (1954-1959)

100x100-bobrownikiW połowie lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku, wprowadzono w Polsce nowy podział administracyjny kraju. Z dotychczasowej Gminy Wierzchosławice utworzono trzy nowe jednostki terytorialne z siedzibami w Bogumiłowicach, Wierzchosławicach i Bobrownikach Małych. Na mocy uchwały WRN w Krakowie z dnia 6 października 1954 roku w skład Gromady Bobrowniki Małe weszły również miejscowości Rudka, Komorów oraz Siedlec. Zarząd nad nowo powołaną jednostką administracyjną sprawowała Gromadzka Rada Narodowa, mająca siedzibę w budynku wydzierżawionym od Gminnej Spółdzielni z Wierzchosławic. Obecnie mieści się tam sklep GS w Bobrownikach Małych.
Czytaj dalej