Historia OSP

100x100-ospZałożycielem i pierwszym prezesem jednostki w Bobrownikach Małych był Michał Giro, a naczelnikiem Jan Katra. Pierwsze wyposażenie druhów z Bobrownik Małych stanowiła sikawka ręczna, kilka węży oraz kilka bosaków i wiader.

W 1924 roku nastąpiła zmiana we władzach OSP Prezesem został Paweł Gieroń, a funkcję naczelnika objął Antoni Oleksy. Wówczas udało się zakupić kilka mundurów, hełmy, drabinę Szczerbowskiego oraz 4 pasy bojowe z toporkami.

Rok 1935 przyniósł kolejne zmiany w zarządzie. Na prezesa został wybrany Krzysztof Katra, a naczelnikiem – Alojzy Kordela. W okresie II wojny światowej druhowie działali w ograniczonym wymiarze, czyli wyjeżdżali tylko do pożarów i innych zagrożeń. Dopiero po zakończeniu okupacji, kiedy prezesem został Mieczysław Kogut, a naczelnikiem Jan Katra, jednostka powróciła do pełnej sprawności bojowej i społecznej.

O tym, że przygotowanie strażaków z Bobrownik Małych było bardzo dobre może świadczyć choćby fakt, iż na zawodach sportowo-pożarniczych zdobywali wysokie miejsca, np. w 1947 roku podczas rywalizacji w Ostrowie zajęli I miejsce.

Rok 1963 był znaczący w historii organizacji. Obchodzono bowiem wówczas jubileusz 50-lecia powstania OSP, a w dowód dotychczasowych zasług i poświęcenia strażaków jednostka otrzymała motopompę. Sprzęt ten znacznie poprawił skuteczność bojową, a przez wiele lat do akcji zaprzęgiem woził ją Karol Skrabacz. Motopompa świetnie zdawała egzamin podczas różnorodnych akcji, m.in. pożarów w Bogumiłowicach, Komorowie, Wierzchosławicach, a także w czasie powodzi, które często nawiedzały te rejony.

Podczas poświęcenia samochodu w 1974 rokuPodczas poświęcenia samochodu w 1974 roku, odznaczono zasłużonych druhów; w gronie tym znaleźli się m.in.: Bernard Kogut, Bolesław Michalec, Bolesław Stawarz i Czesław Katra.

Po wielu latach spędzonych w garażu z desek i papy, w 1970 roku rozpoczęto budowę nowego obiektu, przy kółku rolniczym. Powstał boks na samochód, świetlica i magazyn na sprzęt oraz mundury. Remizę oddano do użytku w 1972 roku, a dwa lata później na wyposażeniu druhów znalazł się Żuk. Pojazd sprawdził się wielu akcjach, chociażby tej z 1984 roku, kiedy OSP z Bobrownik Małych gasiła pożar czterech stodół w sąsiednim Komorowie. Z kolei w 1986 roku palił się las w Radłowie.

W 1991 roku na nowego prezesa wybrano Augustyna Pierzchałę, a na naczelnika Piotra Pierzchałę. Wiceprezesem został Władysław Madura, sekretarzem – Andrzej Padło, natomiast funkcję skarbnika objął Leszek Misiaszek. Nowy zarząd rozpoczął starania o pozyskanie sztandaru. Jego wykonanie powierzono siostrom zakonnym, a całe przedsięwzięcie sfinansowane zostało ze składek wśród mieszkańców wsi. W 1993 roku nastąpiło uroczyste poświęcenie i przekazanie sztandaru strażakom. Był to jednocześnie jubileusz 80-lecia jednostki. Rok później drużyna z Bobrownik Małych zajęła I miejsce na gminnych zawodach w Rudce.

W 1997 roku region nawiedziła ogromna powódź. Strażacy dzień i noc uszczelniali przeciekające wały i śluzy. Ciągnikiem jeździł Ryszard Kędzior.

Od 1997 roku druhowie do akcji jeżdżą już Starem-660 otrzymanym z jednostki wojskowej. Prace remontowe przy samochodzie wykonali Augustyn Pierzchała i Bogdan Mróz. Pojazd dostosowano do potrzeb ratowniczo-gaśniczych: posiada autopompę, wyciągarkę, natryski do czyszczenia ulic. Finansowo tę modernizację wsparł Urząd Gminy.

Uroczyste poświęcenie pojazdu połączono z gminnymi dożynkami. Mszę św. odprawił ks. Jan Wójcik, a w ceremonii wziął udział m.in. wojewoda tarnowski Aleksander Grad oraz wójtowie z okolicznych gmin.

W 2001 roku druhowie walczyli z kolejną, wielką wodą. Powódź dosięgła także Bobrowniki Małe, a strażacy przepompowywali wodę, która zalała wieś. Do akcji pożyczyli pompę o dużej wydajności. Po zakończeniu działań ratowniczych, druhowie wyjeżdżali do dezynfekcji błonia w Gosławicach, na którym wcześniej zalegała woda. Istniało niebezpieczeństwo epidemii, gdyż na tych łąkach pasły się zwierzęta hodowlane oraz drób.

W 2001 roku na czele nowych władz OSP stanął Augustyn Pierzchała (naczelnik) oraz Krzysztof Durdek (prezes), którego cztery lata później zastąpił Jerzy Kordela.


Rok założenia: 1913
Liczba członków: 35
Bobrowniki Małe, tel. (14) 679-78-66 (naczelnik)
Prezes: Jerzy Kordela
Zastępca prezesa: Janusz Katra
Naczelnik: Augustyn Pierzchała
Skarbnik: Lesław Biały
Sekretarz: Paweł Kabat

Może Ci się również spodoba