Autor: Dorota Katra

Lektury szkolne

Lektury szkolne

Książka to do mądrości klucz, czytając ją więcej wiesz a w szkole dzięki niej unikniesz oceny złej

CASTOR – Statut

CASTOR – Statut

Preambuła: Mając na uwadze, iż podstawą społeczeństwa obywatelskiego są świadomi swoich praw i obowiązków obywatele, zaangażowani na rzecz dobra wspólnego, zdolni do odpowiedzialności za los swój i los wspólnoty na wszystkich poziomach życia społecznego – powołujemy Stowarzyszenie, którego dążeniem jest...