Dobry Start 300+

27 września 2021 r. w Urzędzie Gminy Wierzchosławice w godz. od 9.00-13.00, będzie spotkania z pracownikiem ZUS podczas którego można złożyć wniosek o przyznanie tego świadczenia. 

Żaneta Płacheta
GOPS Wierzchosławice
tel. 14 631 90 47
email: zaneta.placheta@wierzchoslawice.pl

Szanowni Państwo,

 od 1 lipca 2021 r. świadczenie (tzw. 300+) w ramach programu „Dobry Start” przyznaje i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 Wnioski mogą Państwo składać od 1 lipca do 30 listopada 2021 r., wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez:

ü  portal Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,

ü  portal Emp@tia lub

ü  serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką możliwość.

 ZUS wypłaci świadczenie na konto bankowe, które wskażą Państwo we wniosku. Decyzje oraz zawiadomienia, które dotyczą świadczeń 300+ będą Państwu przekazywane w formie elektronicznej.

 Rodzice, którzy będą chcieli złożyć wniosek o świadczenie 300+ (w placówkach ZUS lub podczas dyżuru ZUS w innej instytucji), muszą pamiętać o:

ü  dowodzie osobistym,

ü  numerze PESEL dziecka,

ü  numerze telefonu komórkowego,

ü  adresie mailowym,

ü  orzeczeniu o niepełnosprawności, jeśli dziecko jest osobą niepełnosprawną i kontynuuje naukę po ukończeniu 20 roku życia,

ü  nazwie i adresie szkoły, do której dziecko uczęszcza,

ü  numerze rachunku bankowego, na który wypłacimy świadczenie.

 Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami:

ü  podczas e-wizyty w ZUS,

ü  w placówce ZUS,

ü  w czasie dyżuru ZUS w innej instytucji.

 Ważne strony internetowe:

ü  https://www.zus.pl/baza-wiedzy/program-dobry-start – informacja dot. świadczenia 300+

ü  https://www.zus.pl/baza-wiedzy/program-dobry-start/dyzury-dobry-start – aktualny wykaz dyżurów pracowników ZUS w innych instytucjach.

 Z wyrazami szacunku

Wanda Wojtanowska

Koordynator ds. Komunikacji

Społecznej i Edukacji

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Oddział w Tarnowie

Samodzielny Referat Organizacji i Analiz

  1. Kościuszki 32, 33-100 Tarnów

tel. 14 632 75 96, 502 009 663

Plakat – 27.09.2021 Wierzchosławice

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *