Figury i kapliczki przydrożne w Bobrownikach

100x100-janPrzemierzając Bobrowniki podczas wiosennych spacerów, warto zwrócić uwagę na kapliczki i figury przydrożne, które w subtelny sposób wzbogacają miejscowy krajobraz. Oprócz wielu współczesnych, można spotkać te najstarsze, będące milczącymi świadkami przeszłości. Do najcenniejszych z pewnością można zaliczyć posąg św. Jana Nepomucena, patrona chroniącego przed klęskami suszy i powodzi.

Figura świętego ustawiona jest na wysokim, ujętym po bokach uskokowymi wolutami postumencie, z wyrytą datą „A. D. 1742” oraz z monogramem „JOANNIS N. STI”, powyżej daty znajduje się płaskorzeźbiony herb Szczepanowskich. Na frontowej części postumentu kartusz herbowy rodziny Brzozowskich, oraz napis „RESTAUROWANO w ROKU 1860”. Poniżej figury, skrywający chyba największą tajemnice, kolejny napis: „R.P. 1875 FUNDACJA M i I KARNICKICH” oraz herb Grzymała. Jego umiejscowienie zdaje się świadczyć, że obecna figura została ponownie ufundowana w miejsce starszej, gdyż trudno inaczej wytłumaczyć, co mogli w tym czasie fundować Karniccy. W 2010 roku, dzięki funduszom gminnym oraz środkom z dotacji celowej Województwa Małopolskiego, statua została ponownie odnowiona, usunięto z niej polichromię, eksponując materiał kamienny oraz zdemontowano trzydziestodwuletni metalowy daszek, chroniący dotychczas św. Jana przed liśćmi rosnących obok kasztanowców.

Z późniejszych obiektów, godnymi uwagi również są: figura Serca Najświętszej Panny Maryi z początku XX wieku, obecnie na posesji państwa Kwietniów; krzyż z 1933 roku na posesji F. Dąbrowskiego, ufundowany prawdopodobnie w miejsce starszego drewnianego zaznaczonego na austriackiej mapie wojskowej z 1879 roku oraz betonowy krzyż z niszą, w której znajduje się gipsowa figurka Najświętszej Panny Maryi Niepokalanie Poczętej, ufundowany staraniem Anny Zielińskiej i mieszkańców Dobczyc w 1935 roku.


.

Opracowanie i fotografie: Franciszek Wrona

Możesz również polubić…