Herb rodziny Joanny Miltowskiej

Dzięki uprzejmości Irka Banka z Rudki, przedstawiamy Herb rodziny Joanny Miltowskiej byłej właścicielki dóbr Bobrowniki Małe. Karta z herbem znajduje się w Archiwum Państwowym w Wiedniu.

Podpisano go, Milkuschitz, Ignaz Franz, Gutsbesitzer auf Bobrowniki, Jurkow und Doboczyce in Galizien, Ritterstand, „von Miltowski”.

Bardzo podobny do dzisiejszego herbu Bobrownik Małych.

Nazwisko Milkuschitz-Miltowski pochodzi ze starego bogatego rodu żydowskiego. Przybyli mniej więcej za czasów Rzeczypospolitej Obojga Narodów, wówczas nabywali coraz większe prawa i przywileje. Z czasem zmienili status społeczny przyjmując wiarę chrześcijańską i nabywając tytuł szlachecki. Taką szlachtę nazywano Neoficką (Neofita ten który zmienił wiarę.)

Nazwisko o którym mowa jest wspomniane w książce Ludwika Korwin „Szlachta Neoficka”, Kraków 1939.

Ignaz Franz Milkuschitz-Miltowski wymieniony jest także w Osterreichisches Adles-Lexicon 1701-1820, w prostym tłumaczeniu jako „Dobry właściciel ze względu na swoje manufaktury i zalety eksportowe”.  Od 1818 roku pisze się von Miltowski czyli wówczas stał się szlachcicem.

W historii Bobrownik Małych Joanna Miltowska stała się ich właścicielką w 1827 r. więc szlachcianką była dopiero od 9 lat. W publikacji Tarnów i Ziemia Tarnowska a „sprawa narodowa” roku 1863 wspomniano o Wiktorii Miltowskiej dziedziczce Bobrownik Wielkich.

Rodzina Miltowskich ma swój grobowiec na cmentarzu Rakowieckich w Krakowie.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *