Historia LKS Bobry Bobrovia Bobrowniki Małe

100x100-lzsZa narodziny LZS uznaje się rok 1946, gdzie na zjeździe w dniu 10 marca podjęto uchwałę, wskutek której rozpoczęto na terenie całej Polski szereg akcji programowo-organizacyjnych poprzez organizowanie Ludowych Zespołów Sportowych.


Od 1954 roku Polskie Radio zaczęło nadawać audycje „Sportowcy wiejscy na start”. Dnia 19 kwietnia 1946, uchwałą Głównego Komitetu Kultury Fizycznej za zgodą Prezesa Rady Ministrów, powołane zostało Zrzeszenie LZS. Później rozpoczęto powoływanie Rady Gminnej Zrzeszenia LZS.

W 1948 roku grupa kilku działaczy w Bobrownikach Małych: Kabat Bolesław, Kordela Stanisław, Gajda Józef i Katra Franciszek założyło Koło Sportowe, które w początkowym okresie liczyło 30 członków. Pierwszym Prezesem został Katra Franciszek.

Najbardziej popularną dyscypliną sportową była piłka nożna. Zawodnicy rozgrywali mecze z drużynami z Rudki, Mikołajowic, Klikowej, Łęgu Tarnowskiego.

Dużym wyróżnieniem dla naszej drużyny piłkarskiej był udział w obchodach 40-lecia K.S. TARNOVII w 1958 roku. Drużyna rozegrała wówczas mecz w piłce nożnej na boisku Tarnovii z LZS Pleśna. Po tym meczu reprezentant Polski – Antoni Barwiński przekazał 7 par butów [tampkokorków]. Od 1958 roku drużyna piłkarska z Bobrownik Małych została zgłoszona i zarejestrowana do rozgrywek w Krakowskim Związku Piłki Nożnej. W tym też roku działacze i sportowcy przystąpili do budowy boiska piłkarskiego, które z biegiem lat stawało się coraz lepsze poprzez dokonywanie modernizacji.

Dużym wyzwaniem dla naszej organizacji było przystąpienie do budowy budynku Domu Sportu w 1980 roku. Głównym inicjatorem był Honorowy Prezes Klubu – Władysław Odbierzychleb. Mimo wielu trudności natury finansowej udało się wybudować budynek Domu Sportu, który do chwili obecnej służy młodzieży nie tylko z naszej miejscowości, ale również drużynom uczestniczącym w zawodach sportowych z całego powiatu tarnowskiego. Bardzo dużą pomoc w pierwszej fazie budowy Domu Sportu udzielił Wydział Kultury Fizycznej i Sportu Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie z dyr. Jerzym Niklasem oraz projektującymi dokumentację techniczno-budowlaną inż. Kazimierzem Hebdą i Jerzym Bąkiem. Obecnie główne źródło finansowania pochodzi z Urzędu Gminy w Wierzchosławicach i prywatnych sponsorów, a większość prac wykonywana jest społecznie.

W okresie 60-lecia istnienia LZS Bobrowniki Małe funkcję prezesów klubu pełnili następujący działacze:

 • 1948-1954 – KATRA FRANCISZEK
 • 1954-1956 – MICHALEC KAZIMIERZ
 • 1956 wiosna – 1959 jesień – ODBIERZYCHLEB WŁADYSŁAW
 • 1956 jesień – 1959 – BRODA WŁODZIMIERZ
 • 1959 – 1960- BUJAK WILHELM
 • 1960 – 1961 – KABAT BRONISŁAW
 • 1961 – 1970 – KABAT BOLESŁAW
 • 1971 – 1973 – MIŚTAK JÓZEF
 • 1973 – 1978 – ODBIERZYCHLEB WŁADYSŁAW
 • 1978 jesień przez 1 miesiąc – RODAK ZENON
 • 1978 październik – 1995 – ODBIERZYCHLEB WŁADYSŁAW
 • 1995 – do dnia dzisiejszego – LECHOWICZ JANUSZ.

LZS Bobrowniki Małe należy do wyróżniających się klubów w gminie jak również w województwie, uczestnicząc w spartakiadach, turniejach gminnych, powiatowych i wojewódzkich.Fotografie: Marek Matuszczyk.

Możesz również polubić…