Historia Spółki Pastwiskowej w Bobrownikach Małych

100x100-bobrownikiDecyzją Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Wydział Rolnictwa i Leśnictwa w Tarnowie, dnia 18 lutego 1965 roku utworzono Spółkę Pastwiskową dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej w Bobrownikach Małych. W skład pierwszego zarządu weszli: Jan Kordela, Stanisław Jasiak, Mieczysław Kogut. W późniejszych latach, w różnym czasie, zarząd tworzyli: Karol Skrabacz, Kazimierz Niskowski, Krzysztof Katra, Władysław Radzik, Franciszek Kordela, Piotr Molczyk, Józef Oleksy, Władysław Odbierzychleb, Bronisław Golec, Bolesław Kabat.

W 1966 roku spółka otwarła konto w Banku Spółdzielczym, na którym ulokowano część dochodów, zaś pozostałą część przeznaczono na budowę Domu Ludowego. Dwa lata później, za dwadzieścia tysięcy złotych, wykonano ogrodzenie oddzielające pastwisko od gruntów prywatnych. Środki na ten cel pozyskano z dzierżawy pastwiska w Dobczycach, dzierżawy gruntu wiejskiego oraz z opłat za wypasanie zwierząt. W 1970 roku kosztem dziesięciu tysięcy złotych, wybudowano przejazd na rowie melioracyjnym (na wprost p. Molczyków) oraz przedłużono drogę przez pastwisko.

Mimo troski większości członków, następowała stopniowa dewastacja wspólnoty w wyniku: „wylewania gnojówki…, polowania krów i dawania im pożywienia jak liście buraczane, mycie ich wodą, następnie wynoszenie karmy dla gęsi w korytach na pastwisko, robienie kojców dla kurcząt które przenoszono z miejsca na miejsce, dalej przejeżdżanie furmankami z obornikiem przez pastwisko aby nie niszczyć swoich ogrodów” [protokół z 1972 r.]. Uwagi te, stały się przyczyną wprowadzenia uchwały nakazującej likwidację bramek wychodzących bezpośrednio na teren wspólnoty.

Najtrudniejszy okres działalności spółki przypada jednak na koniec lat 90. ubiegłego wieku. Stopniowy zanik hodowli zwierząt stał się przyczyną spadku zainteresowania działalnością wspólnoty wśród dotychczasowych jej członków. Jeżeli jeszcze w 1981 roku wniesiono opłaty za: 34 krowy, 4 konie, 234 gęsi, a w 1986 za: 34 krowy, 53 owce, 214 gęsi, to w 1992 roku pasło się już tylko 19 krów, 14 owiec i 88 gęsi. Doprowadziło to do zachwiania bilansu finansowego spółki, zwłaszcza przy spadającej ściągalności opłat za wierzby, tak iż pojawiły się problemy z regulowaniem bieżących rachunków. W wyniku tego, kilkakrotnie próbowano Spółkę Pastwiskową rozwiązać, jednak dzięki zaangażowaniu ówczesnego zarządu, udało się w 2002 roku podpisać umowę dzierżawy z TP S.A., a w późniejszych latach zgłosić tereny wspólnoty do programu dopłat bezpośrednich UE.

W 2008 roku wybrano nowy zarząd, który od tego momentu tworzą: Franciszek Wrona, Leszek Katra, Dorota Katra, Mieczysław Lechowicz. W tym czasie, dzięki wsparciu zaangażowanych członków spółki, udało się w 2009 roku podpisać umowę z Urzędem Gminy Wierzchosławice na budowę placu zabaw dla dzieci, sfinansować zakup komputera dla biblioteki w Bobrownikach Małych, zakupić oświetlenie dla Domu Ludowego, oraz przekazać darowiznę pieniężną LKS „Bobry Bobrovia” z przeznaczeniem jej na zakup pralki automatycznej. Potwierdzono również, na życzenie LKS, bezpłatne użyczenie terenu pod boisko piłkarskie, w trosce o rozwój sportowy okolicznej młodzieży.

Źródło: Archiwum Spółki Pastwiskowej w Bobrownikach Małych

Możesz również polubić…