Najstarsze odkryte ślady osadnictwa

100x100-bobrownikiNajstarsze odkryte ślady osadnictwa na terenie Bobrownik Małych pochodzą z epoki kamienia, czyli co najmniej sprzed 1800 r. p. n. e. Epoka kamienia trwała od ok. 4,5 – 4 mln lat temu do ok. 1800 r. p.n.e., ale ze względu na niewielką ilości znalezisk nie udało się ich dokładniej zlokalizować w czasie.

Kolejne znaleziska pochodzą z epoki żelaza, a dokładniej z okresu pomiędzy III w. p.n.e. a V w. n. e. gdy na tych terenach wykształciła się kultura przeworska.

Odkryto również ślady osad pochodzące z wczesnego średniowiecza – ok. VII – VIII w. n.e. Pierwsza pisemna wzmianka o Bobrownikach pochodzi z roku 1387 – Spytko de Bobrouicz. W tym czasie obszar ten wchodził w skład kasztelani wojnickiej. Bobrowniki były osadą służebną, w której mieszkali ludzie trudniący się hodowlą i połowem bobrów dla grodu kasztelańskiego. Charakter miejscowości pozwala cofnąć datę jej powstania nawet na koniec XI w.

Tekst przygotował: Jacek Skrabot na podstawie artykułu „Prehistoryczne osadnictwo na północny zachód od Tarnowa”, autor Mieczysław Czosnyka. Artykuł zamieszczony w „Szkice Tarnowskie” nr. 1/2010.

Możesz również polubić…