Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r.

lato 2014Wójt Gminy Wierzchosławice, dokonał wyboru oferty Stowarzyszenia Rozwoju Bobrownik Małych CASTOR z Bobrownik Małych, na wykonanie przez  organizacje pozarządowe i organizacje pożytku publicznego zadań publicznych na rok 2014 z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania.


Projekt pn.: „Lato na wsi – 2014” ma na celu organizację i koordynację przedsięwzięć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży z  terenu Gminy Wierzchosławice. Termin realizacji w/w zadań przewidziany jest na okres od 01.05.2014 r. do 31.10.2014 r. Kwota przyznanej dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego wynosi 2 000 zł.

Możesz również polubić…