Zebranie spółki dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we wsi Bobrowniki Małe

Zarząd Spółki dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we wsi Bobrowniki Małe zawiadamia,  zgodnie z § 10 ust. 2 oraz § 11 ust. 4 statutu spółki zawiadamia, że w dniu 21 października 2022 roku, w Domu Ludowym w  Bobrownikach Małych o godz. 18:00 odbędzie się w drugim terminie zwyczajne ogólne zebranie członków spółki.
 

Zebranie zwołuje się z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie zebrania,
2. Sprawozdanie zarządu z bieżącej działalności,
3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2022 rok,
4. Udzielenia absolutorium dla zarządu spółki,
5. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia dochodów spółki,
6. Dyskusja na temat wpływu okoliczności wynikających z Projektu – Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzchosławice na funkcjonowanie 
spółki w kolejnych latach. 
7. Wnioski wolne,
8. Zakończenie zebrania.
 
Zarząd spółki 
 

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *