Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. T. Kościuszki w Radłowie

100x100-zspradlowOferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014

Czteroletnie technikum przygotowuje uczniów do matury i do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe:

Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych

Absolwenci tej szkoły znajdą bez trudu zatrudnienie w branży gastronomicznej. Szkoła bowiem kładzie nacisk nie tylko na edukację teoretyczną, ale również na naukę czynności praktycznych, polegającą na umiejętności sporządzania wykwintnych dań, wypieków cukierniczych oraz dekorowania stołów. Pracownia gastronomiczna i pracownia obsługi konsumenta są wyposażone w nowoczesny sprzęt, między innymi w piec indukcyjno-parowy. Wysoki poziom nauczania zapewnia 100% zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Uczniowie mogą liczyć na poszerzenie swojej wiedzy i umiejętności praktycznych w trakcie licznych programów realizowanych przez szkołę w ramach POKL (Program Operacyjny Kapitał Ludzki), m.in. kurs kelnerski, kurs barmański, kurs carvingu, kurs programów komputerowych SOGA i SOHO, kurs prawa jazdy kategorii B i wiele innych.

 

Technikum Handlowe

W trakcie nauki uczeń zdobędzie wiedzę i umiejętności potrzebne do zorganizowania
i prowadzenia firmy handlowej. Absolwenci mogą liczyć na zatrudnienie w istniejących firmach lub założyć własną działalność usługowo – handlową. Pracownia ekonomiczno – handlowa jest wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt komputerowy wraz
z oprogramowaniem. Uczniowie mogą liczyć na poszerzenie swojej wiedzy i umiejętności praktycznych w trakcie licznych programów realizowanych przez szkołę w ramach POKL (Program Operacyjny Kapitał Ludzki), m.in. kurs obsługi kasy fiskalnej, kurs programów komputerowych Płatnik i Subiekt, kurs prawa jazdy kategorii B i wiele innych.

 

Technikum Organizacji Reklamy

Reklama jest zjawiskiem ściśle związanym z gospodarką rynkową i stanowi jej integralną część. Powszechność reklamy w przestrzeni publicznej sprawia, że jest to przyszłościowy kierunek kształcenia, na miarę wyzwań XXI wieku. Absolwenci tej szkoły mogą pracować w agencjach reklamowych, firmach public relations, działach marketingu i reklamy w małych i średnich firmach krajowych i zagranicznych. Wśród przedmiotów nauczania znajdują się między innymi: psychologia reklamy, prawo, etyka i kultura zawodowa, rysunek i liternictwo, grafika komputerowa, fotografia artystyczna. Do tej szkoły zapraszamy uczniów, którzy posiadają zmysł plastyczny, wyobraźnię przestrzenną oraz szeroko rozumiane poczucie estetyki. Przedmioty zawodowe są realizowane w pracowni artystycznej wyposażonej w liczne pomoce naukowe, sztalugi i sprzęt plastyczny. Uczniowie mogą liczyć na poszerzenie swojej wiedzy i umiejętności praktycznych w trakcie licznych programów realizowanych przez szkołę w ramach POKL (Program Operacyjny Kapitał Ludzki), m.in. kurs wizażu i stylu, kurs programów komputerowych PHOTOSHOP i Projektowanie stron internetowych, kurs prawa jazdy kategorii B i wiele innych.


3-letnie Liceum Ogólnokształcące przygotowujące do egzaminu maturalnego i dalszej edukacji na studiach wyższych:

 

Klasa matematyczno – geograficzna, przedmioty rozszerzone: matematyka i geografia

Uczniom, którzy w gimnazjum osiągali dobre lub bardzo dobre wyniki z matematyki
i geografii, proponujemy profil kształcenia, który pozwoli im rozwinąć swoje zainteresowania i w przyszłości wybrać stosowny kierunek studiów, m.in. ekonomiczny, matematyczny, geograficzny i pokrewne. Uczniowie naszej szkoły, którzy wybrali ten profil, osiągają najlepsze wyniki, nie tylko w szkole, ale także w rywalizacji międzyszkolnej i na olimpiadach.

 

Klasa przyrodnicza, przedmioty rozszerzone: biologia i geografia

Proponowany profil kształcenia jest interesujący dla tych młodych ludzi, którzy chcieliby poświęcić się pracy pedagogicznej lub zgłębić tajniki psychologii czy medycyny.
Także dla uczniów, których interesuje geografia lub w przyszłości chcieliby pracować
w branży usług turystycznych, ten profil kształcenia może być ciekawy.

 

Klasa humanistyczna, przedmioty rozszerzone – język polski, historia, język angielski

Oferta skierowana do przyszłych polonistów, historyków, dziennikarzy oraz wszystkich tych, którzy lubią przedmioty humanistyczne. Swe zainteresowania uczniowie mogą rozwijać przygotowując programy artystyczne, redagując szkolną gazetkę, prowadząc szkolny radiowęzeł, uczestnicząc w licznych wyjazdach na spektakle teatralne i seanse filmowe.

 

Klasa biologiczno-chemiczna, przedmioty rozszerzone – biologia i chemia

Profil ten kierowany jest do uczniów, którzy zamierzają kontynuować naukę na kierunkach medycznych, a także studiować biologię, chemię, ochronę środowiska. Zainteresowani uczniowie mogą uczestniczyć w kołach zainteresowań i „Zielonych Szkołach”.

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa (wielozawodowa)

Dla uczniów, którzy z różnych przyczyn, chcą zdobyć szybko zawód proponujemy zasadniczą szkołę zawodową. Nauka w tego typu szkole trwa 3 lata. Przedmioty ogólne nauczane są u nas w szkole, praktyczna nauka danego zawodu realizowana jest w zakładzie pracy. Wiedzę teoretyczną uczeń pogłębia w trakcie kursów zawodowych organizowanych przez szkołę.

Uwaga! Jako szkoła, deklarujemy pomoc w znalezieniu praktyki w wybranym przez ucznia zawodzie.
Więcej informacji na: www.zspradlow.pl Zapraszamy!

zsp-radlow

Możesz również polubić…