Mini Galeria Sztuki

W Bibliotece Publicznej w Bobrownikach Małych, cyklicznie będą wystawiane dzieła lokalnych artystów, promując lokalną twórczość. Prezentowana w ten sposób sztuka może stać się źródłem niezapomnianych doznań estetycznych, pobudzić twórczość własną czy wzbogacić wyobraźnię czytelników.