Kategoria: Historia Regionu

0

Wyzwolenie 1945

Dzięki uprzejmości Ireneusza Banka z Rudki, prezentujemy „kilka słów” o wyzwoleniu naszych okolic – w styczniu 1945. 12 stycznia 1945 roku wojska 1 Frontu Ukraińskiego rozpoczęły Operację Wiślańsko-Odrzańską, zwaną potocznie „Ofensywą Styczniową”. Jej celem było wyparcie wojsk niemieckich z ziem...

0

Pałac w Bobrownikach Małych – 1915r

Dzięki uprzejmości Pana Ireneusza Banka i Pana Roberta Kozłowskiego, przedstawiamy zdjęcie spalonego pałacu w Bobrownikach Małych w maju 1915 roku. Zdjęcie to pochodzi z kroniki fotograficznej 47 Pruskiej Rezerwowej Dywizji Piechoty, której oddziały walczyły z Rosjanami pod Rudką i Bobrownikami...

1

Zdjęcia lotnicze Bobrownik Małych z 1973 roku

Dzięki uprzejmości Pana Ireneusza Banka z Rudki, przedstawiamy zdjęcia lotnicze Bobrownik Małych z przed prawie pół wieku z 1973 roku. Zdjęcia zostały zakupione na stronie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Prawdopodobnie zdjęcia wykonało Wojsko Polskie bo w tamtych czasach nikt inny...

0

Zmiany koryta Dunajca w okolicach Bobrownik

Po przeprowadzonej końcem XIX wieku regulacji, Dunajec znacznie zmienił swoje oblicze. Charakterystyczne wcześniej szerokie meandry przemieniono w stosunkowo wąskie jednonurtowe koryto. Transformacja ta wywołała w kolejnych latach silną erozję wgłębną. Tylko w okresie 1880 – 1990 w przekroju wodowskazowym Żabno...