Kategoria: Zabytki

0

Cmentarze z okresu I Wojny Światowej

W Bobrownikach Małych znajdują się dwa cmentarze z okresu pierwszej wojny światowej. Z łatwością jesteśmy w stanie zlokalizować pierwszy – ten wokół figury św. Jana – ale gdzie znajduje się drugi? Nawet szybkie sprawdzenie literatury dotyczącej tematu, nie pomaga w...

Figury i kapliczki przydrożne w Bobrownikach

Przemierzając Bobrowniki podczas wiosennych spacerów, warto zwrócić uwagę na kapliczki i figury przydrożne, które w subtelny sposób wzbogacają miejscowy krajobraz. Oprócz wielu współczesnych, można spotkać te najstarsze, będące milczącymi świadkami przeszłości. Do najcenniejszych z pewnością można zaliczyć posąg św. Jana...

Cmentarz wojenny z I Wojny Światowej

Cmentarz wojenny nr 212 w Bobrownikach Małych położony jest w centrum wsi, wokół barokowej figuralnej kapliczki św. Nepomucena z herbami książąt Sanguszków pochodzącej z 1742 roku.

Zapomniany krzyż

Przez wieki, nieodłącznym elementem wiejskiego krajobrazu, były drewniane krzyże przydrożne. Wznosił je pobożny lud, jako wota za doznane łaski lub na pamiątkę ważnych wydarzeń. Niewiele z nich przetrwało do naszych czasów, zbiegiem lat w miejsce starych fundowano nowe, często o...