Historia Biblioteki

100x100-bibliotekaBiblioteka Publiczna w Bobrownikach Małych powstała w roku 1948 jako punkt biblioteczny. Swoją siedzibę znalazła w domu pierwszej kierowniczki – Pani Bronisławy Kordeli.Początkowo księgozbiór liczył 320 tomów i czytelnik przy zapisie wpłacał jednorazowo 60 groszy.


Lokalizacja i nazwa biblioteki utrzymały się do zmiany podziału administracyjnego kraju w 1954 roku. Kiedy powstała Gromadzka Rada Narodowa, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Tarnowie zgodziło się na założenie Gromadzkiej Biblioteki Publicznej w Bobrownikach Małych. Dla biblioteki przeznaczono część lokalu w budynku GRN.

W roku 1954 nastąpiła zmiana na stanowisku bibliotekarza – Panią Bronisławę Kordela zastąpiła jej siostra Pani Janina Domas. W 1960 r. biblioteka posiadała już 2202 woluminów, z których korzystały też 3 punkty biblioteczne we wsiach Komorów, Rudka i Siedlec. Były one prowadzone przez nauczycieli i mieściły się w tamtejszych szkołach.

20 lipca 1963r. biblioteka musiała zmienić swoją siedzibę, ponieważ została rozwiązana Gromadzka Rada Narodowa w Bobrownikach Małych. Przeniesiono ją do prywatnego domu u Pana Kazimierza Rojka. 1 kwietnia 1967 r. książki zostały przeniesione do domu Pana Bolesława Kabata, a następnie do 25 lipca 1970 r. znajdowały się w mieszkaniu Pani Marii Moskal. 26 lipca 1970 r. biblioteka została przeniesiona do nowo wybudowanego Domu Kultury w Bobrownikach Małych. Biblioteka otrzymała 2 pomieszczenia – duże, gdzie urządzono wypożyczalnię oraz czytelnię.

Z dniem 31 grudnia 1990r. odchodzi na emeryturę pani Domas. Kolejno do 1992 r. bibliotekarkami były Panie Łucja Rzepka i Danuta Wrona. Od 1 kwietnia 1992 r. do dnia dzisiejszego bibliotekarką jest Pani Dorota Katra.

W 2009 roku do placówki zakupiono drugi komputer dzięki wsparciu finansowemu Spółki Pastwiskowej w Bobrownikach Małych, która przekazała na ten cel 600 zł.


Fotografie: Marek Matuszczyk.