W poszukiwaniu przodków

Pan David McClintic napisał do nas wiadomość, że poszukuje swoich przodków, którzy pochodzą z Bobrownik Małych. Poniżej przedstawiamy jego wiadomości:

Wiadomość nr 1 (oryginał).

Good Evening,

My name is David McClintic and my forefather, Peter (Piotr) Malec was born in your town. My siblings and I are bringing my mom to Poland. It is her first visit and we would like to come to the place where are family is from. It would be amazing if there was someone we could talk to about the town. Maybe a historian or just someone that might have a knowledge of the families that lived there. Piotr Malec was born in 1858. Though he died a long time ago, maybe there are some distant relatives still living in the village? Any help would be greatly appreciate. Thank you very much! We are very excited to come to your village and reunite with our heritage.

Sincerely, David McClintic

(translator) Dobry wieczór,
Nazywam się David McClintic, a mój przodek Peter (Piotr) Malec urodził się w twoim mieście. Razem z rodzeństwem sprowadzamy mamę do Polski. To jej pierwsza wizyta i chcielibyśmy przyjechać w miejsce, z którego pochodzi rodzina. Byłoby wspaniale, gdyby był ktoś, z kim moglibyśmy porozmawiać o mieście. Może historyk lub po prostu ktoś, kto może mieć wiedzę o rodzinach, które tam mieszkały. Piotr Malec urodził się w 1858 roku. Choć zmarł dawno temu, może we wsi mieszkają jacyś dalsi krewni? Każda pomoc byłaby bardzo mile widziana. Dziękuję bardzo! Jesteśmy bardzo podekscytowani, że możemy przyjechać do waszej wioski i ponownie zjednoczyć się z naszym dziedzictwem.

Z poważaniem, David McClintic

Wiadomość nr 2 (oryginał).

Thank you very much for your help! I have found some more info that maybe would help. Isa Pikel was living in Bobrowniki Male at least in the 70s. She may still be living there. This is the house they lived in:

(translator) Bardzo ci dziękuje za pomoc! Znalazłem więcej informacji, które być może pomogą. Iza Pikul mieszkała w Bobrownikach Małych co najmniej w latach 70. Być może nadal tam mieszka. Oto dom, w którym mieszkali:

Description of photo:

Here is a picture of Peter Malec’s home in Poland. The people in the picture are: The man to the left is Anna’s son Pikul. Right in the picture is Pikul’s daughter ISA and son. The woman on the porch is Inga Malec, Frants Malec’s wife. The child in the middle is my Inga’s daughter Marianne.

Thank you again for posting my comment. It would be amazing to meet some relatives.

Have a wonderful day! Regards, David McClintic

(translator) Opis zdjęcia:
Oto zdjęcie domu Piotra Malca w Polsce. Osoby na zdjęciu to: Mężczyzna po lewej to syn Anny Pikul, po prawej córka Iza i syn. Kobieta na ganku to Inga Malec, żona Franciszka Malca. Dziecko w środku to córka IngiMarianna.
Jeszcze raz dziękuję za umieszczenie mojego komentarza. Byłoby wspaniale spotkać jakichś krewnych.
Miłego dnia! Pozdrawiam, David McClintic

Jeżeli znajdą się osoby, które zechciałyby  korespondować z Panem Davidem, Prosimy o kontakt na maila admin@bobrownikimale.info lub formularz w zakładce Kontakt

Możesz również polubić…

Brak odpowiedzi

  1. David McClintic pisze:

    Good Evening! My ancestor, Piotr (Peter) Malec was born in your town. Though he is long been deceased I am wondering if there are still any relatives of his living in Bobrowniki Małe. My siblings and I are bringing my mom to Poland for her first visit and we will be coming to Bobrowniki Małe to reunite with our history and past. If anyone has any information about Piotr Malec or any of his relatives we would love to meet and hear about them. We will be visiting Tarnow next week. Thank you in advance for any help you can give me!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *