Zawiadomienie – ustawa o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych

Zarząd Spółki Pastwiskowej w Bobrownikach Małych zawiadamia, że w dniu 1 stycznia 2016 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2015r. Poz. 1276).

Wszystkie zainteresowane osoby mogą składać wnioski do Starosty Powiatu Tarnowskiego o wpisanie ich na listę udziałowców Wspólnoty Gruntowej w Bobrownikach Małych do dnia 31 grudnia 2016 roku.

  1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 1963 Nr 28 poz. 169 z późn. zm.):
    Udział we wspólnocie gruntowej może być zbywany wyłącznie w całości i tylko na rzecz osoby posiadającej już udział w tej wspólnocie oraz na rzecz osób posiadających gospodarstwa rolne w tej samej wsi lub we wsiach przylegających do wspólnoty.
  2. W razie zbycia wszystkich gruntów gospodarstwa rolnego przez uprawnionego do udziału we wspólnocie gruntowej udział w tej wspólnocie przechodzi na nabywcę tego gospodarstwa.
    W razie zbycia części gruntów, udział we wspólnocie gruntowej zachowuje dotychczasowy właściciel, chyba że na podstawie umowy odstąpi swe uprawnienia nabywcy. Jeżeli jednak zbywca pozostawia sobie obszar użytków rolnych nie większy niż 0,1 ha, udział we wspólnocie gruntowej przechodzi na nabywcę.
  3. Jeżeli gospodarstwo rolne, z którego posiadaniem był związany udział we wspólnocie gruntowej, zostało podzielone na części w drodze działu spadku lub wyjścia ze współwłasności, udział we wspólnocie ulega podziałowi proporcjonalnie do obszaru tych części.

Wnioski można składać wg załączonego formularza.
 

Za zarząd
Franciszek Wrona

Zawiadomienie_2016-ustawa.pdf
Wniosek – wspólnota gruntowa.pdf

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *