Zebranie Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we wsi Bobrowniki Małe

Zarząd Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we wsi Bobrowniki Małe zawiadamia, że w Domu Ludowym w Bobrownikach Małych, odbędzie się ogólne zebranie członków
Wspólnoty Gruntowej wsi Bobrowniki Małe:

– w pierwszym terminie tj. 11 luty 2024r. (niedziela) o godzinie 17:44. W przypadku braku obecności na zebraniu co najmniej połowy uprawnionych członków wspólnoty, ponowne zebranie odbędzie się:
– w drugim terminie tego samego dnia tj. 11 luty 2024r. (niedziela) o godz. 18:00.

Zebranie zwołuje się z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie zebrania,
2. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Wierzchosławice działek
ewidencyjnych 472, 1367, 517, 513, 510, 507, 524/2 oraz części działki 524/1 (pomiędzy drogą, a
kanałem melioracyjnym).
3. Wnioski wolne,
4. Zakończenie zebrania.

Załaczniki:
1) Pismo Wójta Gminy Wierzchosławice znak GKPOŚ.6850.6.2023 z dnia 12.09.2023r.
1) Pismo Zarządu Spółki adresowane do Wójta Gminy Wierzchosławice z dnia 05.12.2023r.
2) Pismo Wójta Gminy Wierzchosławice znak GKPOŚ.6850.6.2023 z dnia 25.01.2024r.


                                                               

                                       Zarząd spółki

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *