Autor: Dorota Katra

Wiosenne spotkanie z żabą Balbiną 0

Wiosenne spotkanie z żabą Balbiną

Na zaproszenie Biblioteki Publicznej w Bobrownikach Małych, 2 kwietnia 2012 r. w Szkole Podstawowej im. W. Witosa w Rudce odbyły się kolejne zajęcia edukacyjne. Spotkanie prowadzili pani Patrycja Łabuz-Walczak i pan Krzysztof Musiał pracownicy z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego...

Pierwszy multimedialny konkurs językowy w Polsce! 0

Pierwszy multimedialny konkurs językowy w Polsce!

Konkurs Językowy FunEnglish.pl to pierwszy w Polsce multimedialny konkurs językowy dla dzieci w wieku 6-12 lat. Aby wziąć udział w Konkursie wystarczy dostęp do komputera, z którego możesz skorzystać zarówno w domu, w szkole, jak i w bibliotece. W dniach...

Lektury szkolne

Lektury szkolne

Książka to do mądrości klucz, czytając ją więcej wiesz a w szkole dzięki niej unikniesz oceny złej

CASTOR – Statut

CASTOR – Statut

Preambuła: Mając na uwadze, iż podstawą społeczeństwa obywatelskiego są świadomi swoich praw i obowiązków obywatele, zaangażowani na rzecz dobra wspólnego, zdolni do odpowiedzialności za los swój i los wspólnoty na wszystkich poziomach życia społecznego – powołujemy Stowarzyszenie, którego dążeniem jest...