Zebranie Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we wsi Bobrowniki Małe

Zarząd Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we wsi Bobrowniki Małe zawiadamia, że w Domu Ludowym w Bobrownikach Małych, odbędzie się ogólne zebranie członków Wspólnoty Gruntowej wsi Bobrowniki Małe:– w pierwszym terminie tj. 29 października 2023r. (niedziela) o godzinie 17:44. W przypadku braku obecności na zebraniu co najmniej połowy uprawnionych członków
wspólnoty, ponowne zebranie odbędzie się: – w drugim terminie tj. 29 października 2023r. (niedziela) o godz. 18:00.


Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór przewodniczącego i protokolanta.
4. Rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy Wierzchosławice w sprawie przekazania na
rzecz Gminy Wierzchosławice działki nr 472 o powierzchni 3,79 ha.
5. Rozpatrzenie wniosku osób prywatnych w sprawie nabycia działki nr 507 o
powierzchni 1,5 ara.
6. Wnioski wolne
7. Zakończenie zebrania.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *