Zebranie Sprawozdawcze OSP w Bobrownikach Małych

Zarząd OSP w Bobrownikach Małych zaprasza druhów i mieszkańców sołectwa Bobrowniki Małe na zebranie sprawozdawcze, które odbędzie się w dniu 29 lutego 2020 r. (sobota) o godz. 18:00 w Domu Ludowym w Bobrownikach Małych.

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania
  2. Przyjęcie porządku zebrania i jego zatwierdzenie
  3. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwały i wniosków
  4. Sprawozdanie z działalności OSP za rok 2019
  5. Sprawozdanie finansowe
  6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
  7. Dyskusja
  8. Udzielenie absolutorium dla Zarządu
  9. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji
  10. Zakończenie zebrania.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *