Nowe wyposażenie Biblioteki Głównej w Wierzchosławicach oraz jej wszystkich filii

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE

W ramach projektu pn. „Modernizacja i zakup wyposażenia do Gminnej Biblioteki Publicznej im. Władysława Stanisława Reymonta w Wierzchosławicach” realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Bobrownik Małych CASTOR zakupiono sprzęt elektroniczny do bibliotek zlokalizowanych na terenie Gminy Wierzchosławice wraz z akcesoriami o wartości 26 433,15 zł tj.: m.in.

  • 5 zestawów komputerowych wraz ze słuchawkami i Microsoft Office
  • 4 drukarki laserowe Brother
  • 1 notebook DELL
  • 1 Projektor
  • 1 Ekran projekcyjny 

W ramach operacji zakupiony został również program do komputerowego udostępnienia zbiorów bibliotecznych SOWA oraz wyposażenie, w tym kącika dla dzieci.
Doposażone zostały oprócz Gminnej Biblioteki Publicznej im. Władysława Stanisława Reymonta w Wierzchosławicach również filie Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzchosławicach, tj. filia w Bobrownikach Małych, Bogumiłowicach, Łętowicach i Mikołajowicach. Zakupiony sprzęt i wyposażenie będzie przeznaczone do zapewnienia sprawnego funkcjonowania lokalnych instytucji kultury jakimi są biblioteki.

Projekt realizowany w ramach  Poddziałania 3.2.1 Modernizacja i zakup wyposażenia obiektów infrastruktury kulturalnej, w tym domów ludowych, GOK-ów i bibliotek, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Jest to projekt partnerski Stowarzyszenia CASTOR z Bobrownik Małych, Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzchosławicach oraz Gminy Wierzchosławice. Całkowita wartość projektu wynosi: 50.000,00 zł, z czego dofinansowanie: 50.000,00 zł (100%).

Więcej informacji: Nowe wyposażenie Biblioteki Głównej w Wierzchosławicach oraz jej wszystkich filii

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *