Protokół z zebrania wiejskiego

Protokół (skrót)

Z zebrania wiejskiego Sołectwa Bobrowniki Małe, które odbyło się 22.09.2013 r w Domu Ludowym w Bobrownikach Małych o godz. 17.00. Z uwagi na niską frekwencje zebranie odbyło się w drugim terminie. Na zebraniu obecnych było 17 osób.

W zebraniu udział wzięli Radni Powiatu Tarnowskiego: Magdalena Szybilska i Jacek Hudyma.

Zebranie otworzył sołtys wsi Leszek Katra witając przybyłych gości i mieszkańców. Kolejno odczytał porządek zebrania, który został przyjęty jednogłośnie przez zebranych mieszkańców. Następnie przedstawił propozycje zadań wskazanych do realizacji w ramach środków z funduszu sołeckiego proponowanych wspólnie z Radą Sołecką, który w kwocie 22 131,00 zł został przyznany do wykorzystania w 2014 r. przez Sołectwo Bobrowniki Małe:

 1. Dofinansowanie do budowy placu zabaw w Dobczycach – kwota 10 000,00 zł.
 2. Remont Domu Ludowego – kwota 8 131,00 zł.
  • wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych
  • malowanie ścian na dużej Sali i scenie
 3. Zorganizowanie imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Bobrowniki Małe – kwota 2 000,00 zł.
 4. Koszenie i zakup paliwa – kwota 1 500,00 zł.
  • zakup paliwa
  • opłacenie pracownika do koszenia trawy
 5. Zakup książek dla dzieci i młodzieży do Biblioteki Publicznej w Bobrownikach Małych – kwota 500,00 zł.

Zebranie przyjęło proponowane zadania do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na rok 2014. – jednogłośnie.

Wnioski zgłoszone przez mieszkańców do Budżetu Gminy do realizacji na rok 2014:

 1. Remont mostka na rowie Rudeckim przy wale w Bobrownikach Małych.
 2. Budowa chodników przy drodze powiatowej od Rudki do Bobrownik Małych.
 3. Asfaltowanie dróg gminnych po kanalizacji (ok.200 m) w Bobrownikach Małych.
 4. Ułożenie kostki brukowej wokół budynku Domu Ludowego w Bobrownikach Małych.
 5. Żwirowanie dróg gminnych pod Siedlcem.

Zebranie przyjęło zgłoszone wnioski – jednogłośnie.

Wolne wnioski i zapytania:

 1. Zgłoszenie problemu utrzymania należytego porządku na terenach zajmowanych przez Spółkę Pastwiskową i Ochotniczą Straż Pożarną w Bobrownikach Małych tj.: dokładniejsze i częstsze wykaszanie traw.
 2. Przedstawienie złej sytuacji koło cmentarza w Rudce, dotyczącej rowu.
 3. Zwrócenie uwagi na niezabezpieczony rów melioracyjny od Radłowa do Rudki oraz niewidoczny i niebezpieczny zakręt jadąc do Rudki w stronę Niwki, zamontowanie lustra.
 4. Zgłoszenie problemu wycięcia krzewów i drzew, zasłaniających widoczność po prawej stronie drogi powiatowej z Bobrownik Małych do Tarnowa.
 5. Na zgłoszenia ww. pan Jacek Hudyma, odpowiedział że zgłosi sytuację do Starostwa aby pozytywnie rozwiązać zaistniałe problemy.
 6. Obecni na zebraniu, Radni Powiatowi zgłosili chęć dalszej współpracy i pomocy mieszkańcom Bobrownik Małych w realizacji projektów oraz różnych problemów i potrzeb nękających Sołectwo.

Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokolant: Dorota Katra

Możesz również polubić…

1 Odpowiedź

 1. damian pisze:

  narezscie robiom drogi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *